Blog

Nyerj egy havi ingyen kávét!

2024.07.01 15:03
Nyerj egy havi ingyen kávét!

Kávézz ingyen egy hónapig!

Szereted a kávét és szívesen kávéznál ingyen egy hónapig? Akkor van egy fantasztikus hírünk számodra! Most itt az alkalom, hogy részt vegyél nyereményjátékunkban, ahol 30 darab 10.000 Ft-os kupont sorsolunk ki azok között, akik legalább 9.990 Ft értékben rendelnek kávét tőlünk.

Ha többször rendelsz ilyen értékben akkor az több esélyt jelent!


Hogyan vehetsz részt a sorsoláson?


Nem kell mást tenned, mint kiválasztani kedvenc termékeidet, és leadni a rendelésedet. Ha eléri a kosarad termékeinek értéke a minimum 9.990 Ft-ot, automatikusan részt veszel a sorsolásban. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel te is az egyik szerencsés nyertes lehetsz, és egy hónapig ingyen kávézhatsz! ☕️

Az ajánlat még vonzóbbá válik azzal, hogy a rendelésedet ingyen kiszállítjuk, ha Packeta csomagpontra kéred. Nincs többé idegeskedés a magas szállítási költségek miatt, hiszen mi gondoskodunk róla, hogy a kávékapszuláid gyorsan és költségmentesen eljussanak hozzád.

Ne hagyd ki ezt a fantasztikus lehetőséget! Rendelj most, és legyen tiéd a 10.000 Ft-os kupon egyike. Köszönjük, hogy minket választasz, és sok szerencsét kívánunk a sorsoláshoz!

(A kosárban lévő termékek értéke kell meghaladja a 9.990 Ft-ot, a szállítási költség nem számít bele!)

A Olcsokave.hu nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata, 2024. Július

 1. Jelen Játékszabályzat a Piknik Csemege Kft. (székhely: 6726 Szeged, Szent-György A. u. 3., adószám: 23596766-2-06, cg. Szám: 06-09-017979) tulajdonában lévő Olcsokave.hu webáruházban megrendezésre kerülő játékának (a továbbiakban: a "Játék") részvételi feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a Piknik Csemege Kft. (a továbbiakban: a "Szervező") A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott PontIT Kft. (székhely: 6900 Makó, Maros u. 9.; Cégjegyzékszám: 01-09-997245) bonyolítja le (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
 2. A Játék időtartama: 2024.július 1. (hétfő) 8:00 – 2024. július 14. (vasárnap) 23:59
  Sorsolás: 2024. július 23. (kedd)
  Eredményhirdetés: Olcsokave.hu Facebook üzenőfali bejegyzés formájában, illetve a nyerteseket emailben értesítjük
 3. A játékban való részvétel feltételei:
 • A Játékban kizárólag azon 18 életévét betöltött a 6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt időtartama alatt, legalább 9.990 Ft értékben rendel terméket (a szállítási költség ebbe nem tartozik bele). Amennyiben legalább ilyen értékben rendel, automatikusan részt vesz a játékban.
 • A 18. életévét be nem töltött személy nevezése érvénytelen. A nevezéshez elengedhetetlen, hogy a rendelését pénzügyileg kiegyenlítse, azaz vagy előre fizetett bankkártyával / banki átutalással, vagy amennyiben utánvéttel rendelt, a rendelés díját a futárnak már kifizette.
 • Az adatvédelmi szabályzat értelmében a regisztráció csak és kizárólag akkor érvényes, ha minden adat helyes, teljes és megfelel a valóságnak.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
 • A játékra jelentkező valós személy kell legyen.
 1. A játék menete
 • A játék keretében a felhasználóknak legalább 9.990 Ft értékben kell terméket rendelnie (a szállítási költség ebbe nem tartozik bele). Amennyiben legalább ilyen értékben rendel, automatikusan részt vesz a játékban.

 

 1. Nyertesek, nyeremények, sorsolás:

5.1. A nyertesek kiválasztása:

A 2. pontban részletezett időtartam alatt a játékba bármikor be lehet kapcsolódni. A sorsolásokon a minden játékos neve annyiszor szerepel a listában, ahányszor a játék időtartama alatt rendelt 9.990 Ft értékben terméket.

5.2. A nyeremény:

30db 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet az Olcsokave.hu webshopjában lehet felhasználni

5.3. A sorsolás időpontja: 2024.07.23. (kedd)

A sorsolás módja: véletlenszerű sorsolás (https://wheelofnames.com/)

A sorsolási alapban minden játékos szerepel, aki a játék részvételi feltételeket teljesítette.

 

 

5.4. A nyeremények átadása:

5.4.1. Az 5.2. pontban lévő nyeremény valamennyi költségét (pl. befizetendő adók) a játék Szervezője (az Olcsokave.hu Facebook oldal tulajdonosa, a Piknik Csemege Kft.) viseli.

5.4.2. Szervező a nyertes Játékosokat a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti arról a tényről, hogy nyert, valamint a nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben:

 • a megadott e-mail címen 7 naptári napon belül nem elérhető,
 • vagy a nyertes Játékos más okból nem elérhető, továbbá
 • a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,
 • vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette,
 • vagy az 5.3.1. pontban írtak miatt a Szervező által bekért személyes adózási adatokat (név és lakcím) megadását megtagadja.

Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 7 naptári napon belül nem reagál, úgy Szervező fenntartja magának másik nyertes sorsolásának jogát. Ez esetben az elsőnek sorsolt nyertes a nyereményre már nem jogosult, a 8. naptári napon.

5.4.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4.4. A nyeremény átadásának módjáról és a nyereményhez kapcsolódó további részletes információkról a nyertes és szervező külön e-mailben egyeztet.

5.4.5. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő nyereményre nem jogosult.

5.4.6. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.5. A nyeremény átadásának végső határideje a Nyertes kiértesítésétől számított 60 naptári napon belül.

 1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

6.1. A Piknik Csemege Kft. (Szervező és Adatkezelő), a PontIt Kft. (Adatfeldolgozó) cégek alkalmazottai, illetve ezen cégek alkalmazottainak a Ptk. 8:1. § értelmezése szerinti közeli hozzátartozói.

6.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:

 • a regisztrációkor a felhasználó nem ad meg e-mail címet vagy más, az alkalmazás által kért adatot,
 • valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
 • jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti.
 1. Felelősség kizárás

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

7.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

7.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a Facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a Regisztráció keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes adatokat nem kezel.

 1. Azáltal, hogy a Játékos a Regisztráció során megadja a nevét és e-mail címét, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen verseny lebonyolítása során felhasználja.
 2. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Piknik Csemege Kft., mint Adatkezelő, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő PontIt Kft., mint Adatfeldolgozó a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint Szervező marketingtevékenysége, reklámajánlatainak megküldése és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint a nyereményátadását szolgáló adatok – név, postai cím, telefonszám - kezelésében szinten a fent említett Adatkezelő és Adatfeldolgozó jár el. További személyeknek a Piknik Csemege Kft., illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő PontIt Kft. ezen információkat nem adja tovább, s kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik. Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
 3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Szeged, 2024.07.01.

Piknik Csemege Kft.